دوست

دوست
 به قلم سروش صحت:

دوست ، تقدیر گریزناپذیر ما نیست. برادر، خواهر، پسر خاله و دختر عمو نیست که آش کشک خاله باشد.
دوستی انتخاب است. انتخابی دو طرفه که حد و مرز و نوع آن به وسیله همان دو نفری که این انتخاب را کرده اند تعریف می شود.
با دوستانمان میتوانیم از همه چیز حرف بزنیم و مهم تر آنکه می توانیم از هیچ چیز حرف نزنیم وسکوت کنیم.
با دوستانمان میتوانیم درد دل کنیم و مهم تر آنکه می شود، درد دل هم نکرد و بدانیم که می داند.

 
از دوستانمان می توانیم پول قرض بگیریم و اگر مدتی بعد او پول خواست و نداشتیم با خیال راحت بگوییم نداریم، و اگر مدتی بعد تر دوباره پول احتیاج داشتیم و او داشت دوباره قرض بگیریم.
با دوستانمان میتوانیم بگوییم: امشب بیا خونه ما دلم گرفته و اگر شبی دیگر زنگ زد و خواست به خانه مان بیاید و حوصله نداشتیم بگوییم :  امشب نیا حوصله ندارم.
 با دوستانمان می توانیم بخندیم  می توانیم گریه کنیم  می توانیم رستوران برویم و غذا بخوریم می توانیم بی غذا بمانیم و گرسنگی بکشیم می توانیم شادی کنیم می توانیم غمگین شویم میتوانیم دعوا کنیم. می توانیم در عروسی خواهر و برادرش لباس های خوبمان را بپوشیم و فکر کنیم عروسی خواهر و برادر خودمان است. و اگر عزیزی از عزیزان دوستانمان مرد لباس سیاه بپوشیم و خودمان را صاحب عزا بدانیم. با دوستانمان میتوانیم قدم بزنیم می توانیم نصف شب زنگ بزنیم  و بگوئیم : پاشو بیا اینجا و اگر دوستمان پرسید چی شده؟ بگوئیم :حرف نزن فقط بیا. و وقتی دوستمان بی هیچ حرفی آمد خیالمان راحت باشد که در این دنیا تنها نیستیم با دوستانمان می توانیم حرف نزنیم کاری نکنیم جایی نرویم و فقط از اینکه هستند خوشحال و خوشبخت باشیم

/ 8 نظر / 18 بازدید
نسرین

سلام ممنون که منو مورد لطف قرار داده و به عنوان دوست یادم کردین منم با کمال افتخار شمارو جزء عزیزانم میدانم

اسحق فتحي

درود... متن زيبايي بود ممنونم از شما راستي كه دوستي همه اينها هست باز چيزي بيشتر از اينها كه گفتني نيست.... تندرست باشيد

جزتوتمومه دنیا پر

چه عجب خانوم خانوماا.. داشتن دوست خوب نعمته گلم. اما مطمئنم تو هم کلی دوستای خوب داری.. من خودم که خیلی دوستت دارم[ماچ]

شاهرخ

قربونت عزیز باران جان مرسی خیلی جالب بود

براي تو

البته مي دوني اميدورام دوست هم بهترينش قسمت ادم بشه تو چطوري دوست خوبم اميدوارم كه خوب خوب خوب باشي

نسرین

انتخاب قشنگی بود مرسی سروش همیشه زیبا بیان می کنه حقایق رو